simaivasev.com» Представяне

Представяне

    Фирма “Сима и Васев” ООД е основана през 2007 година. Управители на фирмата са инж.г. Симеон Добрев и инж.г. Венцислав Васев. Екипа има дългогодишен опит в инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания, както и пълна проектантска правоспособност за упражняване на дейността. Геоложкият екип на фирмата се разраства през времето на съществуването й, като през 2015 г. специалистите са вече четирима магистри, специализирани тясно в различните области.

    Фирмата разполага със собствена сондажна техника, както и поддържаща фирма тясно специализирана в сондажните дейности. Сондажната техника е мобилна и лесно подвижна, като с това се гарантира изпълнението на различни по сложност задачи в цялата страна.

    За завършване на проучвателния цикъл, фирмата развива и лабораторна дейност в сферата на земната механика, като обхвата на изпитванията е за всички най-важни показатели. Изпитват се основно сондажни ядки от проучвателното сондиране. В лабораторията работи обучен персонал от специалисти с нова и съвременна техника. Добре развити са и полевите изпитвания на строителни площадки за доказване степента на уплътнение на насипи, еластични и деформационни модули на земна основа и др.

   Богатият опит на специалистите от "Сима и Васев" ООД гарантира качественното изпълнение на проучвателни задачи от всякакво естество в сферата на инженерната геология и хидрогеология. Фирмата не е преставала да се развива от създаването си до настоящия момент, което я прави желан партньор от много фирми и организации.